Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 roku określa zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel, zarządca budynku lub części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu, a także najemca, musi zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:
• sprzedawanego na podstawie umowy sprzedaży;
• zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
• wynajmowanego.
Powyższy obowiązek nie dotyczy między innymi budynku:
• mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
• wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
• gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2∙rok).

Przy sporządzaniu świadectwa, będą brane pod uwagę parametry techniczne konstrukcji i instalacji budynku oraz parametry techniczne źródła ciepła zasilającego budynek lub część budynku.

Obowiązek ten wchodzi w życie z dniem 9 marca 2015r.