Oferujemy usługi związane z budownictwem:
– doradztwo techniczne
– opracowanie wniosków dot. uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
– uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci,
– projekty koncepcyjne,
– sprzedaż i adaptacja projektów powtarzalnych,
– projekty zagospodarowania działki,
– opracowanie indywidualnych, wielobranżowych projektów,
– opracowania projektów zamiennych
– uzyskanie uzgodnień dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
– wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej,
– pomoc w dokonywaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.