Każda proponowana przez nas dokumentacja została opracowana w postaci projektu architektoniczno-budowlanego. Zamawiając projekt otrzymują Państwo cztery egzemplarze dokumentacji.

Każdy egzemplarz projektu, który Państwo otrzymują, zawiera:

 1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

  • OPIS TECHNICZNY – warunki lokalizacji budynku, opis funkcji, zestawienie powierzchni, opis przyjętych technologii i materiałów dla wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku, zalecenia dotyczące wykończenia budynku
  • PRZYKŁADOWA SYTUACJA – usytuowanie na przykładowej działce z zachowaniem najmniejszych dopuszczalnych odległości od granicy działki, zalecane ustawienie względem stron świata, wymiary zewnętrzne budynku
  • RZUT FUNDAMENTÓW – ławy i ściany fundamentowe, głębokości posadowienia, osie budynku
  • RZUTY KONDYGNACJI UŻYTKOWYCH – wymiary poziome budynku i wszystkich pomieszczeń i przegród, rozmieszczenie i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, elementy konstrukcji budynku, rozmieszczenie kominów, przykładowa aranżacja wnętrz, lokalizacja podstawowych urządzeń sanitarnych
  • RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ – wymiary i rozmieszczenie wszystkich elementów konstrukcji dachu
  • RZUT DACHU – wypośredniczenie i wymiary połaci dachowych, kąty nachylenia połaci, sposób odwodnienia dachu, wymiary okapów, wysokości charakterystycznych elementów, rozmieszczenie okien połaciowych i kominów
  • PRZEKROJE – rysunki budynku po pionowym przecięciu w charakterystycznych miejscach – pokazują wszystkie wymiary pionowe budynku, elementy konstrukcji, warstwy przegród, komunikację pionową w budynku
  • 4 ELEWACJE
  • Zestawienie stolarki
  • Zestawienie więźby dachowej
 2. PROJEKT KONSTRUKCYJNY
  • opis do projektu konstrukcyjnego
  • obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych
  • zestawienie stali
  • rzut fundamentów – skala 1:100
  • schematy konstrukcyjne stropów i więźby dachowej skala 1:100 i 1: 50
  • rysunki wykonawcze elementów i detali konstrukcji w skali 1:20
 3. PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
  • opis instalacji wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazu
  • rysunki wszystkich elementów instalacji – ich rozmieszczenie w budynku – rzuty i rozwinięcia (dla każdej instalacji odrębne) w skali 1:100
  • schematy podłączenia wodomierza i gazomierza
 4. PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
  • opis instalacji elektrycznej i odgromowej
  • schemat ideowy instalacji elektrycznej
  • rysunki elementów instalacji elektrycznej i odgromowej na rzutach w skali 1:100

How to Write Nursing Papers

Students face difficulties writing nursing papers. While writing a nursing report might appear daunting however, they are vital for graduate school research papers on nursing applications. If you’re struggling to write a nursing essay Here are some suggestions to assist you. These steps will ensure that you write a quality paper that reflects your academic standing. Once you have the structure down you can begin to tackle the more difficult portions of your paper.