Dzięki projektowaniu indywidualnemu można dopracować każdy szczegół pod gusta i wymagania klienta. Projekt ten daje możliwość spełnienia wszystkich potrzeb i zaoszczędzenia na ewentualnych przeróbkach w przyszłości. Firma korzysta z najnowszych technik projektowania komputerowego na najnowszym oprogramowaniu, wykonuje wizualizacje, dzięki czemu inwestor będzie mógł zobaczyć jak gotowy obiekt będzie wyglądał i wtapiał się w otoczenie.
Jak wygląda projekt – Zakres opracowania całości dokumentacji jest taki, jak projektów gotowych, czyli cztery egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego, a w każdym z nich:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
– OPIS TECHNICZNY – warunki lokalizacji budynku, opis funkcji, zestawienie powierzchni, opis przyjętych technologii i materiałów dla wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku, zalecenia dotyczące wykończenia budynku
– PRZYKŁADOWA SYTUACJA – usytuowanie na przykładowej działce z zachowaniem najmniejszych dopuszczalnych odległości od granicy działki, zalecane ustawienie względem stron świata, wymiary zewnętrzne budynku
– RZUT FUNDAMENTÓW – ławy i ściany fundamentowe, głębokości posadowienia, osie budynku
– RZUTY KONDYGNACJI UŻYTKOWYCH – wymiary poziome budynku i wszystkich pomieszczeń i przegród, rozmieszczenie i wielkości otworów okiennych i drzwiowych, elementy konstrukcji budynku, rozmieszczenie kominów, przykładowa aranżacja wnętrz, lokalizacja podstawowych urządzeń sanitarnych
– RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ – wymiary i rozmieszczenie wszystkich elementów konstrukcji dachu
– RZUT DACHU – wypośredniczenie i wymiary połaci dachowych, kąty nachylenia połaci, sposób odwodnienia dachu, wymiary okapów, wysokości charakterystycznych elementów, rozmieszczenie okien połaciowych i kominów
– PRZEKROJE – rysunki budynku po pionowym przecięciu w charakterystycznych miejscach – pokazują wszystkie wymiary pionowe budynku, elementy konstrukcji, warstwy przegród, komunikację pionową w budynku
– 4 ELEWACJE
– Zestawienie stolarki
– Zestawienie więźby dachowej

PROJEKT KONSTRUKCYJNY
– opis do projektu konstrukcyjnego
– obliczenia statyczne elementów konstrukcyjnych
– zestawienie stali
– rzut fundamentów – skala 1:100
– schematy konstrukcyjne stropów i więźby dachowej skala 1:100 i 1: 50
– rysunki wykonawcze elementów i detali konstrukcji w skali 1:20

PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH
– opis instalacji wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazu
– rysunki wszystkich elementów instalacji – ich rozmieszczenie w budynku – rzuty i rozwinięcia (dla każdej instalacji odrębne) w skali 1:100
– schematy podłączenia wodomierza i gazomierza

PROJEKT WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
– opis instalacji elektrycznej i odgromowej
– schemat ideowy instalacji elektrycznej
– rysunki elementów instalacji elektrycznej i odgromowej na rzutach w skali 1:100